بازرگانی جانسون

تولید و توزیع گلچینی از برترین برندهایصنعت چسب

جانسون با تولید و فروش انواع  چسب های صنعتی، خانگی،

ساختمانی،عمومی از جمله چسب های نواری در ابعاد و چسبندگی

متفاوت،چسب های ۱۲۳، انواعدرزگیر های سیلیکون و فوم، ماستیک

و غیره

چسب های نواری : بازرگانی جانسون

 • چسب نواری جانسون
 • چسب نواری گوزن (deer)
 • چسب نواری الماس (diamond)
 • چسب نواری تکتا
 • چسب نواری اسکاتی
 • چسب نواری ایرانچسب
 • چسب برق

چسب های صنعتی:

 • خانواده چسب های استاربلو
 • خانواده چسب های موتا
 • خانواده چسب های جانسون
 • خانواده چسب میتراپل ( موجود نیست)
 • خانواده چسب کلت ( موجود نیست)