بایگانی برچسب: تعریف چسب

چسبندگی

چسب - چسبندگی

چسبندگی در عملکرد اتصالات چسب، خواص فیزیکی و شیمیایی چسب، مهمترین عوامل هستند. همچنین در تعیین اینکه آیا اتصال چسب به اندازه کافی انجام خواهد شد، نوع پیوست (یعنی اجزای پیوست شده – مانند آلیاژ فلز، پلاستیک ، مواد کامپوزیتی) و ماهیت پیشگیری اولیه یا آغازگر – مهم است. این سه عامل – چسبنده، پیوستگی و سطح – […]