چسب فوری کلتc400

تماس بگیرید

چسب فوری کلت چسبی دو جزئی و بر پایه سیانواکریلات می باشد که همراه فعال کننده در زمان کوتاهی به چسبندگی ایده آل می رسد  بسیار حرفه ای و سریع است و دامنه کاربرد وسیعی دارد