چسب ۱۲۳ میتراپل Ac100

تماس بگیرید

چسب فوری میتراپل به همراه فعال کننده آن، فقط در چند ثانیه اشیاء را

به هم می چسباند.