چسب استاربلو ۲۰۰

تماس بگیرید

چسب ۱۲۳ استار بلو ۲۰۰ میل starblue

استاربلو چسب دو جزئی سریع می باشد که هر بسته محصول از چسب برپایه سیانواکریلات و

اسپری فعال کننده تشکیل شده است استاربلو بسیار سریع می چسبد و در مدت زمان کوتاهی

بین ۱۰ الی ۱۲ ثانیه اتصال مستحکمی ایجاد می کند