چسب استاربلو ۱۰۰

تماس بگیرید

چسب استاربلو ۱۰۰ میل starblueاستار بلو چسب دو جزئی سریع می باشد که هر بسته محصول از چسب برپایه سیانواکریلات واسپری فعال کننده تشکیل شده است استاربلو بسیار سریع می چسبد و در مدت زمان کوتاهیمی چسباند