پاک کننده میتراپل ta 100 – کلینر

تماس بگیرید

 پاک کننده چسب میتراپل یک پاک کننده همه کاره مخصوص می باشد.

این محصول بی رنگ (شفاف) بوده و پس از خشک شدن هیچگونه اثری از خود به جای نمی گذارد.