مارین pa302 میتراپل

تماس بگیرید

چسب مارین میتراپل برای سطوحی که نیاز به پیوند محکم و با دوام دارند پیشنهاد می شود.

نوعی چسب چوب تک جزئی بر پایه ی پلی اورتان است. برای سطوحی که نیاز به پیوند محکم و با دوام دارند پیشنهاد می شود