فوم پلی اورتان جانسون

تماس بگیرید

فوم پلی اورتان جانسون فوم چند منظوره ی بسیط است که برای پر کردن چسباندن عایق بندی به کار می رود.

این فوم در هوای مرطوب نیز در طول ۲ الی ۴ ساعت منبسط و خشک می شود.

پس از خشک شدن می توان آن رنگ کرد و در اندازه ها وشکل های مورد نظر برید

و پس از خشک شدن کامل منبسط نمی شود و حجم آن کاهش نخواهد یافت و تاب بر نمی دارد