تولید چسب برق

چسب برق

مراحل تولید چسب برق شامل مراحل زیر می باشد.

 

  • توزین و اختلاط

برای تهیه رزین مناسب ابتدا مواد اولیه لازم شامل لاستیک نیتریل، مواد فعال کننده سطحی، کاتالیزور،

پایدار کننده و حلال توزین شده به همراه مقدار لازم آب درون مخازن دوجداره سربسته ریخته می شود .

رزین مذکور با گردش آب درون مخازن گرم می شود و توسط چند همزن اختلاط صورت می گیرد.

  • صاف کردن ورق پی وی سی

به عرض ٧٠ سانتیمتر روی غلتک اولیه فرار می گیرد، با عبور از بین چند غلتک مارپیچ تمامی PVC

ورق چین و چروکهای ورق صاف می گردد.

تولید چسب برق

  • بخش coating

در این دستگاه چسب بر روی فیلم پی وی سی کشیده می شود

  • حرارت دهی

پس از چسب خوردن ورق وارد کانالی به طول ١٠ تا ١٢ متر با هوای گرم ٨٠ تا ١٢ درجه سانتیگراد می شود .

زمان اقامت ورق در این کانال ٢ تا ٣ دقیقه خواهد بود.

  • رول پیچی

ورق های حرارت دیده شده روی رول های مقوایی رول پیچی می گردد.

  • برش

رول ورق های چسب خورده به عرض مطلوب توسط دستگاه برش بریده می شود.

  •  بسته بندی

جهت سهولت حمل و نقل و عدم صدمه دیدن، محصول ابتدا توسط پوشش جعبه سلوفانی پوشیده شده

سپس در جعبه های مقوایی بسته بندی می گردد.

تولید چسب برق